Spring naar de inhoud

Reglement Kunstgrasveld

  As-Niel United is trots op haar nieuw kunstgrasveld. We hopen dat het ten goede komt aan al onze voetballers. Iedere gebruiker van het veld kan daaraan meewerken door zich te houden aan enkele eenvoudige regels:

  Het veld mag niet worden betreden met: 

  • rookwaren en/of vuur
  • glaswerk
  • vuile schoenen
  • schoenen met metalen of stalen noppen
  • spikes – etenswaren

  Het is verboden: 

  • om opzettelijk tegen de omheining te trappen
  • om verplaatsbaar trainingsmateriaal (doeltjes, … ) te slepen.

  Het materiaal moet opgetild worden.

  • om honden (uitgezonderd geleidehonden) of andere dieren op het veld toe te laten
  • op het hekwerk te gaan zitten
  • zware of puntige objecten op de kunstgrasmat te plaatsen De club vraagt rekening te houden met het volgende: 
  • Betreed het veld alleen via het toegangshekken. Sluit het hek van het veld na gebruik.
  • Betreed het veld enkel met propere schoenen. Borstels staan ter beschikking aan de ingang van het veld. Ook na het spelen worden de schoenen proper gemaakt voor men in de kleedkamers gaat.
  • Het gebruikte materiaal wordt na gebruik terug aan de zijkant van het terrein in de voorziene zones geplaatst.
  • Enkel water is toegelaten op het veld.
  • Houd het terrein/verhardingen rond het veld vrij van afval. Dump het afval in de voorziene bakken.

  Het kunstgrasveld is niet bespeelbaar bij: 

  • sneeuw of ijzel
  • temperaturen minder dan -10 graden Celsius

  Trainers, afgevaardigden en ouders worden geacht toe te zien op het goed gebruik van het kunstgrasveld. 

  Bij het niet respecteren van de regels zal het bestuur maatregelen treffen.

  Related Images: